Резидба на овощните растения

Един от най-съществените процеси в овощарската практика е извършването на навремената и постоянна резидба. От нея зависи вида на растението, живота на овощките и други. Като всеки биологичен вид, така и този има същите периоди на живот.

Резидба за формиране

Веднага след засаждането се прави окончателно оформяне на клоните, след което сме орязали корените и същото правим и с клончетата, за да се запази равновесието между кореновата система и клоните.

Определяме височината на стъблото

Добре е височината да е 50 см. Отброяваме 5 пъпки и съкръщаваме стъблото. Когато в зоната, определена за коронка има слаби леторасти, съкръщаваме по 2-3 пъпки и клончетата по стъблото се изрязват до основи.

Това са мероприятията, които се правят задължително в началото. На следващата година след избор на водач и четири скелетни клони всички останали леторасти се премахват. По този начин ние извършваме оформянетоо на клоните и даваме правилната форма на короната, след което се съкръщава една четвърт от дължината на самите клонки. Бързо развиващите вътре леторасти се премахват. В самата овощка оставаме водач.

През третата година по водача се избират две нови скелетни леторасти на 80 см. от фрмирането на първата корона. В този случай силните обрястващи клонки се премахват и през четвъртата година завършваме с формирането на третия етаж. Повече резидби не се извършват, тъй като ние вече сме формирали желаната от нас корона.

Резидба за плододаване

Тази резидба се прави редовно, като се премахват растящи леторасли, успоредни едни на други, остраняват се по-малки клонки, за да не се сгъстява самата корона и да има достатъчен достъп на светлина. Скелетните клони и разклоненията се съкръщават на две-четири годишна дървесина. Отстраняват се и застарели, торбести клонки. При застаряващи овощки се съкръщава водача, обрастващата дървесина и лакомниците. Дървото се офрмя с плосък връх.

Разидба за прореждане

При нея се извършва отстраняване на сгъстени корони. Отстраняват се клонките напълно до основата, появили се през първата година, а по-възрастните не се. Резидбите биват в зависимост от сезона:

– Зимна. След опадването на листата до нови листа.

– Лятна. Извършваща се през вегетационния период. Тя още се нарича филизене – отстраняват се изцяло клоните и пензиране (съкръщаване) на върховете. Съкръщаването на едногодишните клонки е добре да се извърши така, че раните, образувани след резидбата да зарастват бързо. Това ще рече, че не трябва да оставаме чеп, а самата резидба следва да се извърши над пъпка. Самото изрязване на клона се прави почти успоредно на него. Ако се остави чеп, възможно е да се получи гниене, тъй като дървото не покрива раната и извършванет на дълбока резидба също е опасно.

Източник: ПРЕСАТА