Category: Без категория

СОЦИАЛНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЛИЧНОСТНА КОМУНИКАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ МАЛКИТЕ ГРУПИ

Първо е важно  намерим отговорите на следните въпроси: Каква част в получаването на крайния ефект заемат средствата  за масова комуникация ? Защо хората реагират по
Read More

Теорията на ориентацията и теорията на социалната размяна

Теориите за ориентацията отчитат различията в съзнателното комуникационно усилие на организациите, а и на техните публики. Теорията на ориентацията свързваме с имената на американските експерти
Read More