Има и някои видове заеми, които се издават както на физически, така и на юридически лица: Обезпечен заем – заем, обезпечен от определен имот, притежаван