Мястото на иконите принципно е в храма, но това не е попречило на създаването на една традиция вярващите хора да имат икони в дома си.