Най-скъпото устройство, влизащо в състава на спининг въдицата е обикновено макарата. Отдавна отмина времето, когато, за да се заметне въдицата при липса на макара, трябваше