Банята е едно от най-натоварените помещения в дома. Тя се ползва от всички в семейството и то многократно всеки ден. Ето защо трябва да се