Покривът е първата преграда на структурата на дадена сграда срещу атмосферни влияния и удари от падащи небесни предмети и природни явления. Е, разбира се не