Автор: GEBG В нашата дейност често се сблъскваме с некоректни фирми, които заявяват, че изработват печати, но при комуникация с тях възникват проблеми. Един от