Видове минерални торове и тяхното приложение!

Това са синтетични торове, които в зависимост от съдържанието на хранителните елементи, биват азотни, фосфорни и калиеви. Най-често се използва от азотните торове амониевата силитра и амониевият сулфат, а по-рядко карбамид. Амониевата силитра съдържа 34-35 на сто азот. Тя е хигроскопична и за това следва да се съхранява в сухи помещения, за да не става на буци. Амониевият сулфат съдържа около 20 на сто азот, тъй като той не е хигроскопичен и по-лесно се съхранява. Не е необходимо продължително време в почвата да се внася амониев сулфат, защото тя се вкиселява. Карбанидът е най-концентрираният, твърд, азотен тор и съдържа 46 на сто азот. Азотните торове са лесно разтворими във вода и имат бързо действие. Те се усвояват по-бързо от растенията, ако се внасят в почвата в определен момент от развитието им.

Резултатът от торенето на овощните растения зависи от внасянето на торовете в почвата. Главната коренова система е разположена на дълбочина от 20-90 см.

За това торовете, особено органичните, фосфорните и калиевите следва да се внасят на по-голяма дълбочина.

Разпръскването на минералните торове се осъществява с тороразпръсквачки. При подхранване торовете се заравят по-плитко.

Фосфорни торове

Най-широко приложение намира обикновения суперфосфат, който съдържа 18 на сто фосфор. В дворната градина може да се използва и концентрирания суперфсфат. От него се произвеждат двоен суперфосфат с 40 на сто фосфор и троен суперфосфат с 46 на сто фосфор. За да се повиши коафициента на използване на фосфора и да се подобрят физичните свойства на тора, както на обикновения, така и на концентрирания суперфосфат се произвеждат гранулирани (на зърна).

Те са по-трудно разтворими във вода и се усвояват по-бавно от растенията, за това е по-добре да се внасят в почвата есента и по-дълбоко в зоната на хранещите корени.

Калиеви торове

В градината от калиевите торове най-често се използва калиевия сулфат със съдържание 52 на сто калий и калиевия хлорид със съдържание 62 на сто калий. Като заместители на калиевите торове в двора може да се използва пепелта от изгарянето на дърва, слама, царевични и слънчогледови стъбла и други растителни отпадъци, които съдържат от 20 до 30 на сто калий. Калиевите торове се внасят през есента в почвата, защото трудно се разтварят.

Източник: razsadnika.com