Целта, с която повечето хора взимат жилищен кредит не е само строителство на някакъв недвижим имот, но може да включва и неговото обзавеждане. Кредитния пазар