Кредит до заплата без лихва – съществува ли или не подобно явление? Едно от най-сериозните притеснения на гражданите, на които се налага да потърсят пари