Традиционно има два начина за регистрация на фирма– да го направите сами или да използвате нечии услуги за това. При втория вариант имате избор между