Да контролирате разходите си означава да харчите толкова, колкото можете да си позволите, да не харчите повече, отколкото имате и да не купувате неща, от