Най-често срещаните проблеми при регистриране на фирма Да предприемеш регистрация на фирма не е особено сложна процедура, но за хората без опит не е точно