Строителство на жилища, бизнес площи, индустриални сграда – очаквания и предизвикателства през 2018

Реализиране на строителни проекти и стабилно строителство е показател за добре развиваща се икономическа среда. Така всяка година се очертават тенденции в бранша, които показват причинно следствена връзка на случили се и неслучили се неща в икономиката и тяхното отражение в строителството.

През 2018 г. се очаква много собственици и инвеститори във вече реализирани проекти да обърнат внимание на структурната цялост и устойчивостта на архитектурата в техните имоти. След като климатичните промени са все по-голям фактор в съвременния живот, къщите и индустриалните площи трябва да са по-добре защитени, реновирани, ремонтирани както подобава. Това значи, че много фирми ще имат работа в санирането, обновлението, ремонти на покриви, облицовки на цели фасади.

Голяма промяна на пазара на труда може да се очаква ако се насочат инвестиции към привличане  и обучение на кадри в сектора. Доста престижни строителни фирми се оплакват, че изпитват затруднение с набирането на опитни майстори, така че е предизвикателство в бранша как ще се справи с този проблем. Привличане на чужди кадри, обучение на млади специалисти, вдигане на заплатите на настоящите – различни варианти, но трябва да се намери най-работещия.

Обновление на строителната техника също стои като голям въпрос пред строителните фирми. Всяка една строителна ниша изисква набор от познания, майстори и най-добрите строителни инструменти и техника, за да може фирмата да поддържа високо ниво. Новите модели строителна техника носят и иновации в техники на изпълнение, които изисква обучение на строителите, нови правила за безопасност, но и ползи за строителния процес. Така че постоянен ангажимент е на фирмите да обновяват инвентара си и да следят за най-новите и добри технологични решения на пазара.

От съществено значение през 2018 ще бъде правилното планиране в сектора. На места се забелязват тревожни тенденции за строителство на жилища, които след това остават празни, а на други места не достигат бизнес площи. В този смисъл освен работен капацитет, трябва да се впрегне и интелектуалния потенциал на инвеститори и изпълнители, за да се вземат най-добрите решения за строителство.

Източник: http://zid-ko.com/

Add a Comment