За и Против използването на системи за видеонаблюдение на обществени места

системи за видеонаблюдениеЖивеейки в постоянна заплаха от атаки, било терористични, било криминални все по-често използваме охранителна техника, която да защити не само нас самите, но и ценното ни имущество. Вече не е проблем за частни домове и жилищни сгради да разполагат със собствени системи за видеонаблюдение, с камери, инсталирани вътре и извън сградата. Напълно съгласни ли сме обаче с постоянното наблюдение на обществени места?

Днес е трудно да избегнем зоркото око на камерите, когато сме на обществено място. То ни наблюдава, докато пресичаме на пешеходна пътека и докато шофираме. Камери има не само в банките и магазините (включително в малките обекти по селата), но и в барове и ресторанти, библиотеки, болници и училища. Логично е да се запитаме относно видеонаблюдението:

Навлиза ли твърде агресивно то в личното ни пространство?

Проучване на общественото мнение относно видеонаблюдението на обществени места, проведено в САЩ показва, че 42% от хората смятат заснемането без изричното съгласие за нарушаване на едно от основните човешки права – правото на неприкосновено лично пространство. По-интересното е, че 58% приемат да бъдат заснемани извън дома си, заради усещането за защита, което камерите дават.

Възниква въпросът доколко сме склонни да се откажем доброволно от правата си, за да се почувстваме защитени? Има и друг важен въпрос: способни ли са дори най-модерните системи за видеонаблюдение да ни осигурят реална защита? Предвид факта, че престъпления се извършват дори на местата, където е ясно оповестено, че обектът/зоната е под наблюдение, доколко си заслужават усилията и финансовите инвестиции в подобни мерки за охрана?

Нека разгледаме възможните „За” разполагането на камери в търговски и обществени обекти. Ако трябва да бъдем напълно обективни, не можем да отречем, че видеонаблюдението:

  • Помага за повишаване на обществената сигурност;
  • Намалява броя на криминалните прояви;
  • Допринася за разкриването на престъпления и залавянето на техните извършители;
  • Помага за събирането на доказателства;
  • Осигурява удобство в ежедневния живот.

Предвид високият процент на криминалните и вандалски прояви е малко трудно да роптаем срещу най-масово използваните охранителни мерки. Не можем да обвиняваме и собствениците на търговски обекти, че се опитват да защитят своите финансови инвестиции, както и сигурността на своите служители.

Колкото и да сме загрижени за личното пространство на децата си, не можем да изтъкнем основателни причини защо в класните стаи, коридорите и дворовете на училищата не бива да има системи за видеонаблюдение. Знаейки, че така всеки опит да бъде застрашено здравето и физическото им оцеляване ще бъде разкрит и наказан, се съгласяваме да ги изложим на неудобството да бъдат заснети без изричното им съгласие.

Не можем да не обърнем внимание и на някои основателни аргументи относно недостатъците на видео наблюдението. Факт е, че всяка камера може да бъде умишлено повредена или елиминирана. Обективът би могъл да се покрие с някакъв плътен/непрозрачен предмет, така че зоната, която камерата покрива да остане фактически незащитена.

В такъв случай се оказва, че ефективността на този вид охранителни системи е съмнителна, а в същото време цената им не е съвсем символична. Когато се касае за наблюдение на частни обекти, цената не ни касае пряко, но публичните места, охранявани с пари от джоба на данъкоплатеца са нещо, за което имаме пълното право да роптаем, предвид ниската ефективност спрямо високата цена.