Решен проблем – складове под наем


Складове под наем е добро решение за много фирми, занимаващи се с търговия или производство. Влагането на средства за строеж на собствени складови помещения в повечето случаи е неизгодно. Построяване и обзавеждане на складове е само част от работата и част от необходимите средства, а те не са никак малко. После се отделят средства за поддържане на помещенията, разходи за труд на складовите работници. Същевременно е необходимо и да се ползват съвременни технически средства, което отново е свързано с много разходи.

Ето защо наемането на складови помещения е по-добрия вариант. Да, разходи за наем ще има, но всичко останало е за сметка на собственик. За избора на складове под наем трябва да се отдели достатъчно време, да се уточнят предварително критериите, на които трябва да отговарят и да се разгледат достатъчно предложения. За улеснение може да разгледате в интернет сайтовете, предлагащи складови помещения и да си изберете най-доброто предложение.

Един от водещите фактори при избор на складове под наем трябва да бъде добрата инфраструктура, разположението спрямо пътната артерия. Наличие на магистрали, железопътна връзка или морско пристанище са изгоден вариант, защото пътната връзка е доста сериозно разходно перо. Още по-добър вариант е, ако складовите помещения са в близост до основната дейност на фирмата. Да се обърне особено внимание на прилежащата площ към складовете под наем. Това е необходимо за да се осигурят маневрите на големите транспортни средства и да има удобен паркинг.

Състоянието на самите помещения е определящо за качественото съхраняване на стоките. Трябва да се избират складове с условия според необходимостта на стоките от съответната температура и влажност на въздуха. Разположение на стелажи, осветление, отопление, всичко това е от значение за състоянието на складовете. Да се огледа пода, тавана, стените, защото само малки пукнатини могат да причинят много неприятности. Да се има предвид, че товарене и разтоварване на стоки и продукти ще става само с техника, а това изисква здрава подова настилка.

Уточнете в договора таксата, която трябва да се плаща ежемесечно. Важно е да знаете какво точно ще получите срещу внесената сума. Търсете най-добрите за вас складове под наем, защото има предложния, които ще отговорят на вашите критерии.