Помпа дюза или комън рейл  

Помпа дюза или комън рейл

Помпа дюза или комън рейл дюза? Какво да предпочетем. И двата вида дюзи имат своите предимства и недостатъци. Нека разгледаме най-сериозните проблеми, проявяващи се при експлоатацията на помпа дюза и комън рейл инжекторите.

Неизправности в работата на Common Rail дюзите

Първите признаци за комън рейл проблеми са:

  • черен дим;
  • вибрации на празен ход;
  • незадоволителна работа на автомобила като цяло;
  • проблеми със стартирането на двигателя.

Пренебрегването на тези признаци за съществуването на проблеми в нормалната работа на Common Rail дюзите, както и самостоятелните опити за разглобяването и ремонтирането на инжекторите, обикновено водят до скъпи ремонти на целия двигател.

Ремонт на дизел инжектори

Ремонт на дизел инжекторите може да бъде необходим по много причини. Една от главните причини за нарушение на работата на комън рейл дюзите е лошото качество на горивото. Съдържанието на чужди компоненти в него може да причини различни отлагания в дюзите, което води до тяхното замърсяване, а наличието на вода в горивото може да предизвика моментална неизправност на дюзите.

Комъл рейл проблеми

Комън рейл проблемите варират от трудности при стартиране на автомобила до повреда в цилиндро-буталната група на дизеловия двигател или подмяна на горивната система на превозното средство. От изключителна важност е да се потърси професионална помощ навреме!

Неизправности в работата на помпа дюзата

Сред най-явните симптоми за проблеми с помпа дюзата се нареждат:

  • липса на налягане;
  • механична неизправност на помпа дюзата;
  • електрическа неизправност на помпа дюзата.

За пълноценното функциониране на превозното средство е необходимо помпа дюзата да бъде пълна с гориво. Тази функция се изпълнява от помпата за ниско налягане. Минималното налягане, което трябва да осигурява помпата за ниско налягане на празен ход е 2 бара. В случай, че налягането е по-малко помпа дюзата, а следователно и цилиндрите на двигателя няма да работят изправно.

Механичната неизправност на помпа дюза

Механичната неизправност на помпа дюзата може да се изразява в износване или на електромагнитния клапан, или на разпръсквателя на гориво. Причина за електрическа неизправност може да бъде изгорял магнит (соленоид) или липса на контакт в контактната група на помпа дюзата.