С какво са полезни съвременните каломаслоуловители

авто моторно масло

Един от най-сериозните проблеми в наши дни е борбата с екологичното равновесие. Почвата постоянно бива замърсявана с различни масла и петролни продукти, които при взаимодействие с вода сформират емулсия, богата на токсични елементи. Този процес нарушава природните закони и затова е нужно използването на каломаслоуловители.

Това са съоръжения, които имат за цел отстраняването на всякакви частици, течни боклуци и нежелана кал. Отстраняването на тези вредни елементи от природата е много важно за постигане на хармония в околната среда.

Сериозни проблеми се появяват на места, където има бензиностанции, автомвки и автосервизи или съответно път с голям трафик на тежка техника. Маслата и отлагащите частици, които изтичат от превозните средства замърсяват почвата и по този начин се нарушава екологичното равновесие. Най-големи щети предизвикват нелицензираните автосервизи или майстори, които сменят автомасла и които не прилагат контрол върху изливането и изхвърлянето на нефтени продукти в заобикалящата ни среда. Растенията започват да изсъхват, животинските видове хранещи се с тях започват да изчезват, защото се насочват към друг ареал. Цялостният процес, обаче се разширява все повече и за да се спре напълно е нужно използването на ефективни каломаслоуловители.

Каломаслоуловителите, които са по-висок клас имат вграден микро филтър, който регулира премахването на различни видове масла и петролни продукти. Другият клас най-често се използва за отпадни води, които ще бъдат изхвърлени директно към най-близката канализационна система.

Капацитета на каломаслоуловителите се определя от това какъв дебит на входящи води ще получи за 1 секунда. Задължително при инсталирането на съвременен каломаслоуловител трябва да се провери температурата на отпадната вода. Тя не трябва да надвишава 35 градуса по целзий.

Каломаслоуловителите най-често имат 2 резервоара. Първият се нарича калоуловител, където попадат дъждовна вода смесена с кал и различни петролни продукти. После чрез метода на изплуване излизат по-леките частици във втория резервоар. Като премине целия този процес чистата вода се излива от изхода на каломаслоуловителя. Двата резервоара задължително трябва да бъдат напълнени с вода, за да могат да са ефективни и готови за работа.

Каломаслоуловителите са качествени европейски съоръжения, които дават възможност на хората да регулират замърсяванията в околната среда. От нас самите зависи, дали ще живеем в по-чиста природа и ще съхраним Земята за идните поколения.

Каломаслоуловител на бензиностанция