Подписване на застрахователен договор в чужбина

Авто застраховка в приемаща държава

ПОДПИСВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР В ЧУЖБИНАВсеки човек е длъжен да регистрира своето превозно средство, в държавата, в която по принцип пребивава. Когато заминете за известен период, не е нужно да регистрирате автомобила си в другата страна. Това условие, обаче, важи само в случай, че при евентуална проверка на контролните органи, може да докажете, че в приемащата държава сте временно, примерно, че сте студент.

При регистриране на вашето МПС, следва да докажете, че сте подписали застрахователна полица. Институцията, в която се извършва процедурата по регистрация, е длъжна да признае вашия застрахователен договор от каквато и да е фирма, стига тя да отговаря на следните изисквания:
– е установена в съответната държава или има представителство там (клон, филиал и др.);
– разполага с разрешително да предоставя застрахователни продукти в конкретната държава дори да не разполага с клон, филиал и др.;
В случай, че се местите в чужда държава, която е на територията на Евросъюза, вие следва да узаконите там вашето превозно средство. За целта, се свържете с вашето застрахователно дружество и го попитайте дали вашия договор ваши конкретно за тази държава.
Застрахователната ми полица важи ли в страната, в която планирам да замина?

В случай, че настоящата ви застраховка не важи в държавата, в която се местите или наближава крайния й срок, в случай или че желаете да узаконите леката си кола там, обадете се на националния информационен център, за да се осведомите кои застрахователни компании предлагат авто застраховане в съответната приемаща държава.

Застрахователни премии и застрахователна история

Застрахователните премии в отделните държави на еврозоната са разнообразни основно заради отликите в националното законодателство, начините за идентифициране на риск и системите за осигуряване на вземания. Допълнителни различия се причиняват от тромавото и скъпоструващо разрешаване на спорове и интернационално регулиране на исковете.
В част от държавите на ЕС застрахователната ви история влияе върху премиите, а в други не. Тази схема е прието да се нарича бонус или бонус-малус. В случай, че през изминалата календарна година не сте имали претенции, то вашата компания може да направи за вас специално намаление при подновяване на полицата ви.

В случай, обаче, че сте имали претенции, застрахователят ви може да ви поиска по-голяма цена. Вие имате право във всеки един момент да изискате от вашата фирма документ за претенциите, които сте имали през изминалите 5 год. По закон той е длъжен да ви изпрати документа в 15 дневен срок.
Когато се налага да подпишете нова застраховка за вашето превозно средство в друга държава от Еврозоната, новия застраховател ще вземе предвид застрахователната ви история и отстъпките, които ви се полагат, преди да калкулира застрахователната ви премия. Някои застрахователни компании може да разгледат историята ви в предишната фирма, така че потърсете такъв застраховател, който да сте сигурни, че ще го направи и ще получите полагащите ви се отстъпки.

 

Източник: ПЪТНА ПОМОЩ 24