Когато разчитаме на инсектицидите


В природата всеки има своето отредено място. Така е и с неприятелите – насекомите, които нападат културните растения и унищожават реколтата. Докато за нас всичко това е намаляване на продукцията, а в по-големи мащаби и унищожаване, то за насекомите е начин да продължат съществуването си. Тук започва борбата, породена от различните интереси. Ние хората отглеждаме културните растения за да си поддържаме живота и това ни принуждава да използваме инсектициди, за да запазим реколтата си.

Инсектицидите са химически препарати с различно активно вещество, което поволява да се справим с различните видове насекоми. Действието им върху природната среда е различно, но в последните години се предлагат нови химически препарати, които не са опасни за топлокръвните животни и не замърсяват околната среда. Действат различно върху вредителите и според това се разделят на контактни, системни, фумиганти и стомашно-чревни.

Освен това има специализирани препарати за определен вид насекоми, както и такива, които действат както на смучещите насекоми, така и на гризещите. Внимателно трябва да се избират препаратите за борба с насекомите, защото те трябва да са безвредни както за почвената микрофлора, така и за полезните насекоми. Особено внимание да се обърне на запазването на насекомите-опрашители.

Опасни са инсектицидите с широк спектър на действие, което трябва да заостри вниманието на всеки, ползващ такива. Не трябва да се ползва няколко пъти препарат с еднакво активно вещество, защото насекомите стават резистентни (устойчиви). Предлаганите инсектициди имат голямо разнообразие по отношение на химическия състав и това позволява те да се редуват при употреба, за да бъдат ефикасни.

За да разчитаме на добър резултат от проведената химическа борба с насекомите, трябва винаги да се следи времето – валежи, температура, вятър. Трябва много добре да се познава и принципното действие на самия инсектицид, фазата на развитие на насекомото, за да се дозира правилно препарата. Резултатите от ползването на инсектициди трябва да се отчитат и от гледна точка на влиянието им на околната среда и човека. Съвременните препарати са безопасни за човека, но при условие, че се спазват всички изисквания в инструкцията за ползване на съответния препарат. Всяко нарушаване на дозата, количеството разтвор на единица площ, не съобразяване с климатичните условия може да нанесе непоправими щети на природата.