Когато няма домоуправител


В големите жилищни сгради една част от собствеността е обща. За да се поддържа в добро състояние има нужда от отговорник. Това налага избор на домоуправител. Изборът става на общо събрание на всички собственици на жилища в съответния вход или кооперация. Домоуправителят има много задължения, за които трябва и много време да се отдели. В сегашния забързан ритъм на живота почти не се намира човек, който да е съгласен да работи в името на общото благо.

За да се изпълнят изискванията на закона за етажната собственост трябва да се избере отговорник за входа, занимаващ се с общите проблеми на живущите в този вход. Воденето на домовата книга е едно от основните задължения, за да се знае кой живее в собствено жилище и кой е наемател. Освен това трябва да се събират пари от собствениците, за да се разплащат общи сметки за ток, вода, почистване на стълбище и мазе.

Ако има асансьор трябва още доста неща да се вършат. Преди всичко той трябва да се поддържа в изправност, да се плащат ежемесечните такси, да се следи как фирмата изпълнява задълженията си за техническото състояние на асансьора, за основния и текущи прегледи на асансьорното оборудване.

Домоуправителят предлага ремонтите, които трябва да се направят за да се поддържа доброто състояние на входа. За старите кооперации най-важно е да се направи смяна на щранговете на различните системи и да се провери и поправи покрива. За всичко това трябва да се търси изпълнител, да се съберат необходимите средства за разплащане.

Много често не може да бъде избран домоуправител и тогава всички тези дейности, посочени по-горе, не се осъществяват, защото няма ангажиран с тях човек. Често стълбището е тъмно докато не се намери някой доброволец да плати сметката. За хигиена неможе да се говори, защото веки гледа на общото като на чуждо. Това се получава реално когато няма кой да се заеме с общите проблеми.

Междусъседските разправии са често срещано явление, но и тук няма кой да вкара ред и дисциплина за спазване на вътрешния ред. Лошо е когато трябва да се живее в такова безотговорно положение. Решението в този случай е платен домоуправител.