Deutsche Bank направи постъпки с цел увеличение на капитала с 8 милиарда евро

Немската банка предвижда пускането на пазара на част от миноритарния дял свързан с активите

Определено решението на Deutsche Bank да увеличи капитала със значителните 8,45 милиарда долара ( 8 милиарда Евро), е решение с постъпателен характер. То се цели в проверка на пазара, reality check, и сред вложителите в банката, така че да се проследи тяхната готовност за нови инвестиции. Това се случва три години след последната такава интервенция одобрена от Надзорния съвет на банката.

Въпросното увеличение е възможно да се случи благодарение на пускането на нови акции на стойност над 600 милиона евро. Целта е заедно с новите акции, банката да прикрепи отново към себе си, в една функционална цялост, своето популярно подразделение Postbank. Подкрепата и смелостта на Надзорния съвет идват от наскоро осъщественото партньорство с китайските инвеститори от HNA и от съгласието на големите акционери от Катар.

Постъпката за увеличаване на капитала може да се проследи в думите на CEO-то на банката Джон Крайън, който твърди, че би искал да види една по-опростена, по-солидна и банка, която е на нивото на големите световни банки. Затова, той конфигурира новите финансови цели пред банката и други важни решения, които следва да бъдат взети: редица мерки, които подкрепят пускането на пазара на част от миноритарния дял за управлението на активи и които трябва да се случи постепенно, както и мерки, които целят да създадат цялостна система на корпоративна банка с инвестиционни намерения.

С това си решение и тази политика на водене в  Deutsche Bank, Крайън, като че ли се позиционира да остави банката в динамичен период на развитие и да остави управлението в силни ръце.  Не са случайни и маневрите по върховете, свързани с промени в мениджърския състав, където като част от Борда на директорите стават Кристиян Зевинг и Маркус Шенг. Първият отговаря за поделението за частни клиенто, а вторият е финансов директор в банката.

Източник: http://vsichki-krediti.com

Add a Comment