Крахът на икономиката, сривът в някои сектори, невъзможността да се купи жилище само с лични средства, доведе до налагане на този вид кредит като масова