Бизнеса страда от липсата на средства

Малкият бизнес в ЕС е недоволен от липсата на подкрепа и отпусканите средства за иновации

„ЕС би трябвало да обръща повече внимание на малките предприятия по отношение на финансирането”.

С тези думи представители на малкия и средния бизнес в ЕС изказаха тревогата си от факта, че малките европейски предприятия отделят осем пъти по-малко средства за изследователска работа от американските фирми. Според тях в плана си за изследователска работа и развитие, публикуван на 6 април т.г., Брюксел би трябвало да се отнесе по-сериозно към подобна значителна разлика.

В стремежа си да подкрепи развитието на икономика, „основана на познанието”, Европейската комисия планира да удвои изследователския си бюджет на 70 млрд. EUR., като по този начин се надява да увеличи и конкурентоспособността на европейските предприятия.

Програмата ще включва 10 области, в които ще бъде концентриран изследователският бюджет, като например технологиите, здравеопазване или нанотехнологиите.

Друга цел на Брюксел е да накара страните членки да увеличат публичните и частните инвестиции в изследователската работа. „Лисабонската цел” обаче 3% от БВП да отиват за изследвания и развитие все още остава непостижима – ЕС дава 1,93% за целта, което все още е далеч от 2,76%, които отделя САЩ. Въпреки това представители на малкия и средния бизнес твърдят, че разликата между ЕС и САЩ не е толкова очевидна, когато се сравняват големи компании. Проблемите идват, когато нещата опрат до малките фирми и техните инвестиции в иновацията.

Ето защо, според Ханс-Вернер Мюлер, генерален секретар на Европейската асоциация на малките и средни предприятия (UEAPME), ЕС трябва да предприеме стъпки за подкрепа на малките фирми с цел повишаване на ниското ниво на изследователски инвестиции и да изясни това в новия си план. В изявлението си г-н Мюлер каза още, че Комисията трябва да подходи отговорно към проблема, тъй като за разрешаването му са необходими сериозна работа и значителни средства. Според него в предишния план само 20% от бюджета за малките и средни предприятия са били насочени към по-нискомащабни проекти, с които повечето от компаниите биха се заели. Г-н Мюлер посочва още, че Комисията финансира главно високотехнологични проекти, които обаче представляват много малка част от разнообразните дейности на малките и средните фирми.

Add a Comment