България и Германия с рекорд в стокообмена

Традиционно добрите търговски взаимоотношения между двете страни се потвърждават от скорошно измерените резултати

Преките инвестиции, оборотните средства и стокообменът са неща, които трябва да се измерват ежегодно, за да се прави равносметка за търговските връзки на една страна. Що се отнася до тези между България и Германия, в последните няколко години се потвържадават резултатите, че Германия е най-силния и важен пазар за приема на български стоки и услуги.

Резултатите са много красноречиви. От края на 90-те години, стокообменът не е надвишавал 1 млрд евро, а през новото хилядолетие вече стокообменът е показвал резултати стигащи до 2 млрд. евро. Докато през 2012 вече имаме първия рекорд, измерен в сумата от 4.8 млрд. евро. Сумите растат главоломно всяка година, като рекордът през 2015 е вече 6.3 млрд. евро. Сумите са динамични всяка година, но резултатите ясно показват, важността на Германия като инвеститор в България. В крайна сметка стокообменът като износ и като внос е на изключително ниво, което предполага още по-добри перспективи за преките взаимоотношения между двете страни.

Експертите твърдят, на базата на резултатите през последните години, че през новата календарна година се очаква нов рекорд, който може да достигне и до 7 млрд. евро. Позитивното е, че този оборот не е само дело на вноса от Германия, но и на развитието на българския експорт. Износът на стоки се концентрира предимно в леката промишленост, храни, суровини и развитието на нови ниши като екоземеделието и биопроизводството. Докато вносът е насочен към технология, машини, автомобили, резервни части, продукти на химическата индустрия и т.н.

Пазарът обаче не е само стокообмен и експертите твърдят, че трябва да се помисли за инвестициите от страна на немски фирми у нас и обратно. Въпреки ръстът на стокообмена до рекордни нива, интересът към инвестиции не е бил много висок. През 2016 г. обаче все пак е имало повишен интерес от немски фирми да инвестират у нас. Това се дължи на поетите ангажименти за по-ясна държавна гаранция и възможността за развитие на бизнес в по-спокойна среда. Уви, има още проблеми, които трябва да се решават, но те изискват своя задълбочен анализ.

Източник: http://www.keramo-bg.com

Add a Comment