За Adidas експертно: компанията премина печалба от 1 милиард Евро на годишна база

Повишението на акциите на компанията доведоха и до повишение на германския борсов индекс DAX

Свикнали сме да говорим за Adidas като за бранд, който е много разпознаваем на пазара за спортни обувки, обаче нещата на борсовия пазар имат други измерения. През изминалата година, за първи път, откакто компанията е част от борсовия индекс на германската DAX, успя да измери годишна печалба, която надвишава 1 млрд. евро. Това дава подов на компанията да си постави още по-високи цели и така да завърти кръга, в който отново да говорим за нея като успешен бранд на пазара.

Експертната информация, която засяга тази новина е свързана с това как стоковата борса отчита данните за повишението на печалбата. Както на предборсовата, така и на редовната сесия във Франкфурт, търговията на акциите започна с повишение, респективно с 3% в началото и със 7% в редовната сесия. Което сумарно беше 11.20 евро – 171 евро за брой. Тези новини значително повишиха перспективата пред компанията за развитие на бъдещо проекти и за още по-голямо повишение както на акциите, така и на финансовата печалба.

Германската агенция DPA, обобщава резултатите по следния начин: Чистата печалба надминава 1 млрд евро, с над 300 млн ръст от това, което е било през 2015г. Печалба която надминава всички прогнозни резултати от експертите. Все пак годината беше богата на спортни събития – Олимпиадата в Бразилия и ЕВРО 2016 по футбол – в които  Адидас традиционно е един от най-разпознаваемите и използвани брандове. Заедно с това приходите се покачиха заради по-ниски разходи за материалите и с повишени цени, и търсене на продуктите.

Разширеният спортен профил на компанията и позволява да реализира много големи приходи от продажби, които през година са били с ръст над 14%. Това дава основание на изпълнителния директор Каспер Рорстед да прогнозира ръст за следващите 3 години както на приходите, така и на печалбата при това в много смели измерения – от 10-12 %

За приходите, и от 20-22% за печалбата. Анализаторите все пак запазват своята умереност в прогнозите, защото пазарът на спортни стоки е динамичен, каквито са и настроенията на потребителите.

Add a Comment