5 въпроса към себе си преди важно финансово решение

В съвременното общество, въпросът за личните финанси на всеки работоспособен човек стои на високо място в неговото личностно и кариерно израстване. Личните финанси обаче не са лесна материя и много често тяхното състояние се променя на базата на важни финансови решения, които в един или друг момент просто трябва да бъдат направени.

В много отношения самото финансово решение понякога е като залог на сляпо, особено когато то се отнася за даден период в бъдеще време. Затова преди да направите такова решение, задайте си тези 5 въпроса, които могат да ви дадат различен поглед над ситуацията или да ви помогнат да прецените по-добре възможните ползи, рискове и резултати.

Как това решение ще ме приближи до моята представа за възможен идеален живот? Тоест трябва да търсите първо връзката на решението с неговото пряко въздействие върху вашите разбирания и ценности. Трябва да разберете какви последици ще има то върху настоящето и бъдещето ви.

 

Какво ме доведе до това решение? Когато се замислите над този въпрос, можете да проследите ваши решения в миналото, които може да се базират на грешни предпоставки. Ще разберете какво точно е причинило нуждата от финансовото решение, което се задава.

 

Имам ли други възможни решения? Разбира се, че винаги има, но когато си поставите въпроса на базата на конкретното решение, ще можете по-ясно да видите какви са възможните опции и техните сценарии.

 

Какви са най-добрият и най-лошият резултат от това действие? Трябва да се опитате да провидите какво ще спечелите и какво ще загубите, и до какво ще доведе най-добрия резултат и до какво най-лошия.

 

Кой още ще бъде засегнат от моето финансово решение? Първо ще видите, наистина кои ще бъдат засегнати в положителен или негативен план, и след това трябва да го обсъдите с тях.

 

Важните финансови решение могат да бъдат най-различни, затова не сме споменавали такива. Просто самите въпроси са универсални и помагат когато обмисляте потребителски или ипотечен кредит, бърз мини заем, покупка на жилище или кола, ремонт, и т.н. Отговорете си на въпросите и повишете осведомеността си за всяка конкретна финансова ситуация.

Източник:  ПРОВИДЕНТ  – кредити и консултации